Εκδηλώσεις

           
           

Πριν θεραπεύσεις κάποιον,
ρώτησε τον αν είναι πρόθυμος
να αφήσει όλα αυτά που τον αρρωσταίνουν (Ιπποκράτης)

 

Don't complain
about things
you're not
willing to change

         

 

         

 

         

 

         

 

         

 

         
           
 
         

 

         
           

Πριν θεραπεύσεις κάποιον,
ρώτησε τον αν είναι πρόθυμος
να αφήσει όλα αυτά που τον αρρωσταίνουν (Ιπποκράτης)

 

Don't complain
about things
you're not
willing to change